Județul Gorj

Judeţul Gorj este situat în partea de sud-vest a ţării, în nordul Olteniei, pe cursul mijlociu al Jiului, între paralelele de 45 grade şi 38 minute (Vârful Parângu Mare) şi 44 grade şi 38 minute latitudine nordică (localitatea Ţânţăreni).

Prima entitate administrativă pe teritoriul actual al judeţului Gorj menţionată documentar în 1385, a fost Ţara Jelii, urmată de Ţara Motrului (1415), care conţinea o parte din satele Gorjului, Jiu (1428) şi Gilort (1502). Numele de Gorjiu este folosit pentru teritoriul care se întinde pe dealurile şi munţii Jiului Superior, denumire folosită în secolul al XV lea (1497).

Judeţul Gorj a fost entitate administrativă până când judeţele au fost înlocuite de districte şi regiuni. Prin urmare, pentru o scurtă perioadă de timp, satele şi comunele din Gorj au fost încorporate în districtele Baia de Aramă şi Filiaşi, care aparţinea regiunii Gorj. După dezmembrarea regiunii Gorj, în 1952, au fost incluse în regiunea Craiova, numită apoi Oltenia după 1965. După intrarea în vigoare a legii nr.2 din 17 februarie 1968, organizarea teritorială a judeţului Gorj a fost restabilită. Judeţul Gorj se găseşte în sud- vestul ţării, în nordul Olteniei, pe Jiul Mijlociu. Paralela 45 traversează judeţul prin mijloc şi la sudul municipiului Târgu Jiu, vecinii săi sunt la nord judeţul Hunedoara, la nord-vest judeţul Caraş-Severin, la est sud-est şi sud-vest judeţele Vâlcea, Dolj şi Mehedinţi, având o suprafaţă de 5602 kmp, 2,3% din teritoriul României, situându-se pe locul al XXI lea din punct de vedere al suprafeţei. Relieful judeţului este divers, conţinând trei trepte importante: munţi, dealuri sub-carpatice şi extremitatea nordică a Podişului Getic; munţii acoperă 30% din suprafaţa judeţului. Vârfurile înalte ale Munţilor Parâng acoperă mai mult de 1000kmp. Cea mai înaltă altitudine este atinsă de vârful Parângul Mare (2518m), al doilea ca înălţime în Carpaţii Româneşti. Masivul Vîlcan continuă Munţii Parâng spre vest, coborând lin de la 1990m (Vf.Straja la 1870m, Vf.Oslea 1945m) la 600m altitudine. Dealurile subcarpatice (400-800m altitudine) se întind de la Olteţ până la Motru, unde fac legătura cu munţii. La sud de zona subcarpatică, relieful este încă înalt, dealurile Podişului Getic sunt ca nişte creste care coboară spre sud. Clima este temperat-continentală cu uşoare influenţe mediteraneene, cu temperatura anuală medie de 10,30C. Judeţul este sub influenţa maselor de aer din vest şi sud-vest, care aduc aer cald şi uscat. Bazinul hidrografic al judeţului Gorj cuprinde râul Jiu (cursul mijlociu), care curge prin Pasul Lainici, până la confluenţa cu râul Gilort, adunând apele pe o suprafaţă de 10469kmp. Jiul îşi măreşte debitul primind apele râurilor Tismana, Orlea, Bistriţa, Jaleş, Şuşiţa, Sadu, Amaradia, Ceoiana. Alte râuri importante ale judeţului sunt: Gilort, Olteţ şi Motru. Lacuri glaciare: Gâlcescu, Tauri, Slaveciu, Mija, Pasărea şi Godeanu. Diversitatea geografică a teritoriului judeţului duce şi la o diversitate a resurselor minerale: cărbune (antracit, grafit, lignit), petrol, gaze naturale,marmură, calcar, marnă, ş.a. Pădurile, care acoperă 43,5% din suprafaţa judeţului, asigură cantităţi mari de lemn şi adăpostesc un vânat diversificat şi bogat.

Având un potenţial natural special, cu privelişti montane frumoase, lunci cu flori, păduri seculare, lacuri glaciare, poteci înguste, chei, peşteri, râuri limpezi, valoroase comori istorice şi artistice, judeţul Gorj este unul dintre cele mai atractive zone turistice din România.

Tismana oferă câteva atracţii turistice: mănăstirea cu frescele sale, un cadru natural deosebit, la numai 32 km depărtare de Târgu Jiu.

La Curtişoara, într-un loc pitoresc se găseşte casa fortificată Cula Cornoiu, construită în secolul al XVIII lea şi tot acolo se găseşte şi un interesant muzeu al satului. Lângă pasul Jiului se găsesc ruinele unei tabere romane datând din vremea Împăraţilor Septimius şi Caracalla. Pe Valea Jiului, turiştii se pot opri la Lainici şi pot vizita mănăstirea de acolo. De la Novaci, oraş montan datând din secolul al XVI lea, se poate ajunge la Staţiunea Rînca (1600m altitudine); Baia de Fier este cunoscută datorită Peşterii Muierii, peşteră situată în Cheile Rîului Galbenu. În apropiere de cheile Olteţului, se găseşte Mănăstirea Polovragi, construită în secolul al XVIII lea. Traversând oraşul Târgu Cărbuneşti, turiştii ajung în satul Vladimir, unde se găseşte casa memorială ,,Tudor Vladimirescu”. În satul Padeş, revoluţionarul Tudor Vladimirescu şi-a citit proclamaţia în anul 1821. La 16 km de Tîrgu Cărbuneşti se găsesc Băile Săcelu (340m altitudine), cu un climat plăcut şi cu ape minerale

Reclame